logo-mini

Regulamin rezerwacji

Warunki rezerwacji aparthotelu Smrekowa Polana Resort & SPA

 1. Doba pobytu rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.
 2. Opiekunem Gościa jest Recepcja. W dniu przyjazdu w godzinach otwarcia Recepcji będzie czekał na Państwa pracownik, który przekaże Państwu klucze do apartamentu. Recepcja znajduje sie w budynku 23F.
 3. Należność za cały pobyt pomniejszona o przedpłatę pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji. Obowiązuje kaucja zwrotna płatna w momencie przyjazdu w kwocie 300,00 zł. Wszyscy zamieszkujący apartament Goście  zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe wypełniając kartę meldunkową. W celu potwierdzenia tożsamości Gość ma obowiązek okazać dokument z fotografią (dowód osobisty, paszport, karta pobytu - zgodnie Ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych).
 4. Przyjazdy oraz wyjazdy z kompleksu Smrekowa Polana Resort & SPA możliwe są w godzinach od 8.00 – do 23.00. W przypadku innych godzin przyjazdu lub wyjazdu prosimy o wcześniejszą informację. Za przyjazd lub wyjazd poza wyznaczonymi godzinami pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 50,00 zł.
 5. Pobyt zwierząt nie jest akceptowany.
 6. Oddajemy do Państwa dyspozycji apartamenty posprzątane, sprawne, w pełni umeblowane i wyposażone. Jeśli zauważą Państwo jakiekolwiek usterki bądź braki, prosimy zgłosić je w dniu przyjazdu. Po przejęciu Apartamentu przez Gościa wszelkie reklamacje dotyczące: uszkodzeń, wad, usterek nie będą uwzględniane. Goście mają obowiązek dbania o powierzone mienie. Za zniszczenia, zabrudzenia i uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania Apartamentu odpowiada Gość, który pokrywa koszty ewentualnych napraw, niezbędnych zakupów i prac.
 7. W Kompleksie obowiązuje bezwzględny i całkowity zakaz palenia papierosów poza miejscami wyznaczonymi.
 8. Za zgubienie klucza do pokoju, pilota do bramy garażowej bądź pilota do TV obowiązuje opłata w wysokości 200,00 zł za każdy zniszczony/zagubiony przedmiot.
 9. Cisza nocna obowiązuje w godzinach: 22:00-07:00. W przypadku zakłócania ciszy nocnej, zakłócania porządku lub nieprzestrzeganie norm dobrego zachowania, kompleks Smrekowa Polana Resort & SPA zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy, zatrzymania opłaty za pełny pobyt i obciążenia kosztami poniesionych strat.
 10. Śniadanie (w razie świadczenia takich usług w Kompleksie) jest dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem usług.
 11. W trakcie pobytu Gość może zamówić kompleksowe sprzątanie zgodnie z cennikiem usług dostępnym w Recepcji.
 12. Kompleks Smrekowa Polana Resort & SPA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy, w tym pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną pozostawionych na terenie obiektu.
 13. Kompleks Smrekowa Polana Resort & SPA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na terenie prywatnym należącym do obiektu czy poza jego terenem.
 14. Przedmioty pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt.
 15. Pobrane przez Kompleks zadatki nie podlegają zwrotowi.
 16. W przypadku wcześniejszego opuszczenia apartamentu lub późniejszego przyjazdu niż deklarowany w rezerwacji, kompleks Smrekowa Polana Resort & SPA nie zwraca należności za niewykorzystany pobyt.
 17. W przypadku przekroczenia deklarowanej w rezerwacji liczby osób korzystających z apartamentu (bez zgody i wiedzy Smrekowa Polana Resort & SPA) Kompleks Smrekowa Polana Resort & SPA zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy bez zwrotu dokonanych opłat za pełny pobyt oraz obciążenie Gościa dodatkową opłatą.
 18. Ceny za pobyt nie zawierają obowiązkowej opłaty klimatycznej w wysokości 2zł/osobę/dobę.
 19. Miejsca parkingowe na zewnątrz jest bezpłatne, a ich dostępność uzależniona jest od obłożenia Kompleksu.
 20. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach marketingowych przez kompleks Smrekowa Polana Resort & SPA zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 21. Dokonując rezerwacji Klient akceptuje warunki Regulaminu. 

Warunki Rezerwacji, Regulamin Pobytu i Karta Meldunkowa stanowią integralną część umowy najmu.